testowanie migracji dokumentacja
Dokumentacja w procesie testowania migracji

Wstęp, czyli co to jest migracja…

W poprzednim artykule opisałem podstawowe pojęcia z zakresu migracji ze wskazaniem obszarów okołotestowych. W bieżącym tekście omówię zagadnienia związane z dokumentacją w procesie testowania migracji.

Testowanie migracji – dokumentacja „Koncepcja migracji”

Wysokopoziomowy dokument ważny w projekcie migracyjnym, wskazujący kierunki, w jakich musi podążać zespół. Z punktu widzenia testów należy się z nim zapoznać (zwłaszcza osoby pełniące role test managera, lidera zespołu). Dla testerów największe znaczenie mają opisy środowisk: system/systemy źródłowe, system/systemy docelowe.

Plan Migracji – budowa i treść

W Planie migracji schodzimy do szczegółów.

Co Plan Migracji powinien zawierać?

Kolejne rozdziały muszą jasno definiować:

 • Warunki selekcji danych (migracja całości, części danych).
 • Zakres danych do przeniesienia, techniczny opis sposobu realizacji migracji.
 • Deduplikacja danych.
 • Harmonogram migracji.
 • Plan testów migracji.
 • Plany awaryjne (w tym wycofanie migracji).
 • Procesy biznesowe do przeniesienia.
 • Procesy do zmiany/zbudowania od nowa.
 • Procesy już nie używane, ale konieczne do zaimplementowania dla celów obsługi np. po sprzedażowej.
 • Mapowanie (dokument DMT).
 • Wskaźniki efektu migracji.

Reasumując – dokument daje Testerowi ogólne pojęcie, z jakimi wyzwaniami przyjdzie mu się zmierzyć.

Plan testów migracji – czyli kiedy i jak będziemy testować?

Treść rozdziału to zestaw informacji o przeprowadzeniu testów.

Daje odpowiedzi na pytania, kto, kiedy i w jaki sposób przeprowadzi testy.

Nakreśla ramy czasowe (iteracje testów, terminy).

Wskazuje zespoły (z informacją czy zespół jest ze strony zamawiającego, czy dostawcy) odpowiedzialne za poszczególne rodzaje testów.

Rozdział może zawierać szczegółowe planowanie testów lub wskazanie na dedykowany dokument zawierający Plan Testów.

Jeśli wymagane jest szkolenie zespołu testerskiego (np. szkolenie dla testerów z biznesu, szkolenie z obsługi systemu wsparcia testów) musi to być wyraźnie zaznaczone.

Należy również wskazać dokument lub inną lokalizację Scenariuszy testowych.

Mapowanie danych – dokumenty DMT (Data Mapping and Transformation)

Zaplanowanie migracji daje przedpole do wykonania dokumentacji szczegółowej. Kluczową rolę pełni dokument DMT.

Dokument zawiera m.in. budowę mapowań, identyfikację obiektów, tabel, pól w systemie źródłowym, identyfikację obiektów, tabel, pól w systemie docelowym, zasady konwersji danych identyfikację słowników do wykonania mapowań.

Zapisy w DMT powinny stać się swego rodzaju biblią dla programistów i testerów.

Na podstawie zapisów DMT zespół testerski projektuje scenariusze testowe dla testów baz danych, testów E2E, testów procesów biznesowych na danych zmigrowanych.

Na bazie spisu tabel, pól, zasad konwersji mogą zostać automatycznie wygenerowane scenariusze testów. Ale to już temat na kolejny artykuł.

Sławomir Tomczak

Nazywam się Sławomir Tomczak. Moją przygodę z IT rozpocząłem dość przypadkowo w 1993 roku. Pomaturalne Studium Informatyczne – to moje początki. Podstawy obsługi sprzętu, instalacje, konfiguracja, programowanie. W ciągu 2 lat studium uczestniczyłem min w praktykach w kilku instytucjach. Tam spotkałem się z praktycznymi aspektami szeroko pojętego IT.

Dodaj komentarz